Odwiedź nas

Dezynsekcja

Dezynsekcja – zwalczanie szkodliwych owadów latających i biegających oraz chrząszczy magazynowych będących szkodnikami żywności. Dezynsekcja szkodników w przemyśle spożywczym jest obowiązkowa (rozporządzenie Ministra Zdrowia), ponieważ owady są roznosicielami patogenów wielu chorób groźnych dla człowieka.

Procedura dezynsekcji:

W celu całkowitego zlikwidowania obecności insektów przeprowadza się następujące czynności;
1. Sprawdzenie stanu technicznego budynku tzn. szczelności wentylacji, okien drzwi- ewentualne założenie siatek, moskitier itp.
2. Założenie lamp owadobójczych, lepów, pułapek itp., oraz ich kontrola i monitoring z wpisem do kart kontrolnych.
3. Dezynsekcia- profilaktyczno- zwalczająca 2 razy w roku podwójne zabiegi {w razie konieczności}
Przygotowanie obiektu do dezynsekcji:

1. Zakłady produkcyjne- hale produkcyjne
a) na czas zabiegu przerwać produkcję
b) wywieść do magazynów produkty, półprodukty, komponenty itp. Lub zabezpieczyć w paletach, okryć szczelnie folią itd.
c) wyłączyć wentylację i zamknąć okna
d) inne-indywidualne zabiegi profilaktyczne w razie konieczności np. ;czyszczenie maszyn i urządzeń z pyłów lub innych odpadów i nieczystości
2. Inne obiekty nieprodukcyjne –biura, szatnie, jadalnie pracownicze itp.
a) usunąć wszelką nieopanowanom żywność (cukier, herbata, kawa itp.) w miejsca niepodlegające dezynsekcji np. wydzielone pomieszczenia lub wnętrza lodówek
b) pootwierać i opróżnić szafki pracownicze, socjalne, i inne.
c) posprzątać wszystkie kąty i zmyć (cokoliki, za lodówkami, pod zlewozmywakami itp.) zamknąć okna i wentylację
d) inne zabiegi przygotowawcze, w zależności od charakterystyki pomieszczeń.
Postępowanie po zabiegu dezynsekcji

Wskazany jest ten sam tok postępowania zarówno dla obiektów produkcyjnych jak i nie produkcyjnych (biura, szatnie itp.):
1. Uruchomic wentylację i pootwierać okna-min. 24 godziny po zabiegu, dokładnie przewietrzyć pomieszczenia od 0,5 godziny do 2 godzin.
2. Zmieśc lub odkurzyć padłe insekty- NA ;sucho;
3. W miejscach bezpośredniego kontaktu ( np. hale produkcyjne czy miejsca posiłków pracowników itp.) produktu bądż żywności należy przeprowadzić mycie i dezynfekcję tych miejsc stosując w zależności od potrzeb następujące środki;
a) Ravel- stężenie 1-1,5 %
b) Virkon –stężenie 1 %
c) Agrigerm 2000-stężenie 0,5-1,5 %
Wykaz środków stosowanych do dezynsekcji:
1. Detmol- cap
2. K-Othrine
3. Alfasect 050 SC
4. Propal 125
5. Inne środki w zależności od tępionych insektów