Odwiedź nas

Deratyzacja

Deratyzacja – jest to zespół zabiegów, mających na celu zwalczanie gryzoni i zabezpieczenie przed nimi chronionych obiektów. Budynki zakładu przemysłu spożywczego nęcą gryzonie z całej okolicy, a po zwabieniu dostarczają im ciepła, licznych kryjówek oraz pokarmu i wody. Często się zdarza, że myszy są wwożone do pomieszczeń zakładu wraz z surowcem na paletach (są to tzw. myszy paletowe). Do najważniejszych gryzoni w zakładach spożywczych należy mysz domowa i szczur wędrowny. Ich szkodliwość polega nie tylko na zjadaniu surowców, półproduktów i produktów, a także na ich zanieczyszczaniu moczem, odchodami, włosami i innymi częściami ciała.

Procedura deratyzacji:

Deratyzacja- w celu całkowitego zlikwidowania obecności gryzoni, oraz możliwości ich bytu nawet w pobliżu obiektów produkcyjnych, czy innych podlegających budynków przeciw gryzoniom stosuje się, następujące czynności.
1.Sprawdzanie stanu terenu i budynków pod względem szczuroszczelności
2. Założenie stacji trutek z uwzględnieniem III stref – I zewnętrzna przy ogrodzeniu obiektu; II zewnętrzna przy budynkach obiektu; III wewnętrzna w przypadku konieczności z uwzględnieniem bezpieczeństwa produkcji
3. Pełna wymiana przynęty (trutki) w stacjach trutek – 4 razy w roku. Kontrolna wymiana przynęty w przypadku zniszczenia stacji lub w przypadku pobrania 1 – raz na miesiąc
4. Prowadzenie dokumentacji wpisów z uwzględnieniem działań korygujących np. zmiany miejsc, czy ilości stacji trutek, bądź wyszukiwanie innych zagrożeń.
Zabiegi i czynności wykonywane przez personel zakładu

1. Personel zakładu zobowiązuje się do dbania o stan techniczny stacji trutek.
2. Informowanie w przypadku stwierdzenia fizycznych zagrożeń np. zauważenie gryzoni, dziur po norach, odchodów itp.
3. Personel zakładu zobowiązuje się również do utylizacji padłych gryzoni poprzez zakopanie w ziemi z dala od ujęć wodnych na głębokość ok. 80 cm.
Stosowane trutki (przynęty) zawierają Bitrex ( bardzo gorzką substancję) uniemożliwiającą spożycie przez człowieka, a budowa stacji trutek uniemożliwia spożycie trutki przez np. zwierzęta domowe np. psy czy koty. W skład stosowanych trutek wchodzą również substancje mumifikujące padłe gryzonie, a toksyny zawarte w trutce ulegają w większości biodegradacji nie stanowiąc większego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego {po zakopaniu w ziemi}
Lista stosowanych trutek

1.Murin Facoum pasta (czerwone saszetki)
2.Murin Facoum{granulat}
3.Murin Forte Blok
4.Ratt killer czerwone granulki
5.Murin Dife pasta{saszetki}
W przypadku niepokojących objawów np. krwotoki, ogólne osłabienie – należy bezzwłocznie zgłosić się do lekarza. Odtrutką w przypadku stosowanych przez zakład Knop DDD wszystkich trutek jest witamina K1, podana doustnie lub w zastrzyku, wyłącznie pod kontrolą lekarza. W przypadku kiedy wymagana jest inna pomoc należy zgłosić się do Ośrodka Toxykologicznego – najbliższy we Wrocławiu tel. (71) 3433008

cartier pasha seamaster replica replica rolex gmt master 2 ghiera ceramica
rolex explorer 214270 replica tag heuer grand carrera calibre rs replica
fake omega watches